Avís Legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Denominació Social: CAPELLA TALLERS, S.L

Nom Comercial: CAPELLA TALLERS

Domicili Social: C/ BRUC, 9-11 – 17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA (POL. IND. GIRONA)

CIF/NIF: B-55250468

Telèfon: 972.47.88.25

E-mail : info@capellatallers.com

Nom de domini: www.capellatallers.cat

De conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD ) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del disposat en l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o hagin de facilitar les seves dades personals, que aquestes, seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a la Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella accepten expressament i de manera lliure e inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats.

1.- Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, sms, mms, comunicats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o
futur que faci possible realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts pel
prestador, així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus
clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del
prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.
2.- Realitzar estudis estadístics.
3.- Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari en el lloc web de la companyia.
4.- Remetre el bolletí de notícies de la pàgina web.

El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que s’hagués de realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia es sol·licitarà el consentiment exprés, informat, e inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web son obligatòries, ja que són necessàries per la prestació d’ un servei òptim a l’ usuari. En cas de què no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que l’ informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

El prestador garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés , rectificació, cancel·lació informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això de conformitat amb lo disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercitar els seus drets remetent una sol·licitud expressa, justament amb una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:

1.- E-mail: info@capellatallers.com
2.- Fax :972.47.88.25
3.- Correu Postal : C/ BRUC, 9-11 – 17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA (POL. IND. GIRONA)

De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent client en l’apartat de donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part del prestador.

De la mateixa manera, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d’ organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D’ACTIVITAT

En aquests moments no utilitzem cookies. Ens reservem el dret a canviar aquest punt sense previ avís.

SEGURETAT

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de l’ informació generalment acceptades en la indústria tals com firewalls procediments de control d’ accés i mecanismes criptogràfics tot això Amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per tal d’aconseguir-ho, l’usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autentificació dels controls d’ accés.

© Copyright - Capella Tallers SL.